Snel formatteren versus compleet volledig formatteren.

Er zijn twee significante verschillen tussen de formateer procedures. Na het gebruik van één van hen, kan de data nog worden gerecovered, maar na de andere methode is de data niet te recoveren.

De meeste camera's gebruiken de normale mode (snel formatteren) waarna je de data nog kunt recoveren. Maar, in Canon PowerShot digital camera series zijn zowel de normale en de "low level format" mode aanwezig. als u kiest voor de "low level format" (volledig formatteren), alle data op de geheugenkaart worde verwijderd en onherstelbaar gemaakt voor data recovery. Gelukkig gebruiken Canon digitale cameras de normale modus als voorkeurmethode. Als u uw geheugenkaartje in de normale modus formatteert, verschilt het data recovery proces niet van andere camera's. Als u de "low level format" modus gebruikt, you kunt u niets meer recoveren omdat alle data is overschreven en er niets meer op het kaartje staat.

Windows 'Format X:' dialog

Als u uw apparaat heeft geformatteerd (bv een harde schijf) middels Windows (Rechts klikke) op een schijf onder Deze computer -- Formatteer), hang het resultaat van de recovery af van de gekozen methode. Als u Snel formatteren van de Formateer optiesheeft gekozen, dan kan de data eenvoudig worden gerecovered. Er vanuit gaande dat er geen of weinig nieuwe data op het apparaat is geschreven nadat hij is geformatteerd. Let op, in sommige veries van Windows, is Snel formatteren niet als standaard ingesteld; Als u niet gekozen heeft voor deze snelle methode dan kan er niets worden gerecoered.

Er is een stelregel dat voor ieder bestand wat je schrijft op een apparaat je ook één bestand verliest van de originele data. We adviseren u dus om direct te stoppen met het gebruik van uw apparaat als u besluit om data te gaan recoveren van dit apparaat.

Snel formatteren versus volledig formatteren onder verschillende Windows versies

Complete and quick format are different in different operating systems. In Windows XP volledig formatteren en snel formatteren zijn het zelfde - Geen van beiden overschrijft alle data, en in beide gevallen is de data recoverbaar.

In Windows Vista and Windows 7 overschrijft snel formatteren de gebruikersdata niet terwijl een volledig formatteren de data wel overschrijft en dus niet meer te recoveren is.

Het wordt nog ingewikkelder in Windows 8. Snel formatteren van een Storage Space in Windows 8 is niet minder destructief dan een volledige format.. Hoewel het erg snel is en niet daadwerkelijk de gebruikersdata overschrijft, worden sommige belangrijke Storage Spaces tabellen vernietigd wat de recovery zo complex maakt ten opzichte van een normaal volume. Dit komt door de specifieke manier waarop Storage Spaces werken.

Heeft u nog vragen?