Maplijst, lijst met bestanden en previewen

Nadat u op Start heedft geklikt, veranderd het hoofdvenster:

  • Links - mappen, gevonden gedurende de recovery, in een mapstructuur.
  • Boven rechts - de inhoud van de geselecteerde map (de lijst met bestanden).
  • Onder rechts - Het preciewschermm om de inhoud van geselecteerde bestanden te tonen.

Mapstructuur

Elk bestandssysteem heeft zijn eigen mapstructuur met de rootmap met dezelfde naam als het type bestandssysteem. Als het mogelijk is, wordt de mapstructuur weergegeven zoals hij was voor dat het fout ging. Zodoende kunt u FAT, exFAT, NTFS, ReFS, HFS, HFSPlus, APFS, UfsBE and UfsLE, Ext, XFS, of een BTRFS mapstructuur vinden.

Merk op dat meerdere bestandsstructuren, of zelfs alle structuren, data kunnen bevatten van verschillende bestandssytemen tegelijk. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als een schijf een bestandssysteem had en daarna werd geformatteerd in een ander bestandssysteem. Op deze manier kunnen verschillende bestandssysstemen worden teruggevonden op het zelfde apparaat. Een specliale RAW root map wordt bijna altijd weergegeven in de gerecoverde bestandsstructuur. Deze map bevat data die niet is toe te schrijven aan een specifiek bestandssysteem. Het zijn losse bestanden, zonder structuur

De mapstructuur wordt voortdurend geupdate zodra nieuwe informatie beschikbaar komt. Nieuwe data wordt toegevoegd aan de reeds bestaande data en de structuur wordt voortdurend gecorrigeerd. (m.a.w. als een bestand werd gevonden en later wordt duidelijk in welke map dit bestand hoorde). De mapstructuur krijgt zijn uiteindelijke structuur pas als ReclaiMe het scanproces volledig heeft afgerond.

Als één van de mappen is geopend, worden de subfolders getoond.

- geeft een "normale" map aan,
- geeft een verwijderde map aan.

Als u op een lijst mappen en bestanden klikt

Als u op een map klikt, worden bestanden en mappen die in die map aanwezig zijn, weergegeven in het venster rechts boven. Voor elke map of bestand worden de volgende attributen weergegeven in de corresponderende kolommen:

  • Bestands- of mapsnaam en bestandstype en bestandsextensie met het bijbehorende icoontje,
  • grootte,
  • laatst gewijzigd datum,
  • status - wat aangeeft of de map of het bestand verwijderd was of niet.

U kunt de mappen en bestanden sorteren door in de lijst te klikken op de kolomtitel. Klik bijvoorbeeld op de Naam om te sorteren op de bestands- en mapnamen.

Zowel de totale grootte van de mappen en bestanden, als het aantal worden weergegeven onder de lijst met mappen en bestanden.

Preview

Als u een bestand selecteert in de lijst met bestanden, wordt de inhoud weergegeven in het previewscherm, rechtsonder in het scherm. In het preciewscherm kunt u de geselecteerde besatnden weergeven in een manier zoals u die kent (tekst, digitale foto, PDF enz.) of in hexadecimaal formaat. Als het bestand te groot is wordt slechts een deel van het bestand weergegeven in het previewscherm.

Op dit moment heeft ReclaiMe de mogelijkheid om bestanden van an ability to preview the following file types (note that currently unsupported file types are still available for viewing in hexadecimal format):

Afbeeldingsbestanden:

  • 3FR, ARW, BMP, CR2, CRW, DCR, DNG, ERF, GIF, ICO, JPE, JPG, JPEG, KDC, MEF, MOS, MRW, NEF, NRW, ORF, PEF, PNG, PPM, PSD, RAF, RAW, RW2, SR2, SRF, TIFF, TIF, TGA, X3F.

Tekst bestanden:

  • BAT, C, CPP, CS, CSS, DOC, H, INI, INF, LOG, PAS, RTF, TXT, URL, VB, VMDK.

Soms komt het bericht "Er is een fout opgetreden" in het preview venster. Dit geeft aan dat het bestand corrupt is of dat de bijbehorende codec mist. Zie Previewen van RAW image formaten (ORF, NEF, CRW, and etc.) voor meer details.

Heeft u nog vragen?