RAW bestandssysteem recovery

"RAW bestandssysteem" problemen komen meestal voor als de informatie van het type bestandssysteem weg is of als er iets niet klopt tussen verschillende bestandssysteem tabellen. Dit komt bijvoorbeeld voor als de harde schijf plotseling losgekoppeld word van een computer, zonder "veilig verwijderen" te gebruiken. Het bestandssysteem kan makkelijk beschadigen tijdens het onveilig verwijderen.

Het "RAW bestandssysteem" wordt over het algemeen redelijk makkelijk gerecoverd. Meestal kunt u de data te recoveren van een apparaat met een RAW bestandssysteem en daarna kunt u deze schijf te formatteren. Vervolgens kunt u de gerecoverde data weer terugzetten op de schijf waar deze vanaf kwam en kunt u deze blijven gebruiken.

Een symptoom waaraan u een RAW bestandssysteem vaak kunt herkennen is de Windows-melding "U moet de schijf formatteren voordat u de schijf kunt gebruiken.":
You need to format the disk before you can use it
Belangrijk: formatteer de schijf niet voordat u de data van de schijf gerecoverd heeft

RAW bestandssysteem recovery met ReclaiMe File Recovery

 1. Zorg ervoor dat u genoeg vrije ruimte heeft op een goede harde schijf of ergens in uw netwerk om de data veilig op te kunnen slaan.
 2. Download, installeer en start ReclaiMe File Recovery.
 3. Zoek de schijf met het RAW bestandssysteem in de apparatenlijst. Waarschijnlijk zal hij ook RAW weergeven als bestandssysteem. Heeft u hulp nodig uw schijf te vinden?
 4. RAW filesystem drive in ReclaiMe
 5. Dubbelklik op de schijf om de recovery te starten.
 6. De bestanden worden weergegeven zodra ze worden gevonden.
 7. RAW drive recovery
 8. Selecteer de bestanden en/of mappen die u wilt redden en klik op Opslaan in de werkbalk . U kunt ook klikken op Opslaan en vervolgens Alles opslaan kiezen in het menu.
 9. Nadat de data is gekopieerd controleert u dan of de data goed is door bestanden te openen en te bekijken.
 10. Als de data goed is en u bent tevreden over het resultaat, kunt u de schijf formatteren en hergebruiken.

Extra informatie over RAW bestandssystemen

Wat is een RAW bestandssysteem?

Een RAW bestandssysteem is een bestandssysteem wat niet word herkend door Windows. Dit betekent dat alle beschikbare bestandssysteem drivers het bestandssysteem niet kunnen mounten/koppelen aan Windows. Dit gebeurd vaak als de regels waarin het bestandssysteem wordt aangegeven, defect zijn. De partitietabel of de bootsector.

Als een volume wordt gemaakt (via Disk Management) maar nog niet wordt geformatteerd, dan wordt hij ook weergegeven als een RAW bestandssysteem.

Additional symptoms
 • CHKDSK geeft een foutmelding
  Het bestandssyssteem is RAW.
  CHKDSK is niet bedoeld voor RAW schijven.
 • Disk Management geeft aan dat het bestandssysteem "RAW" is
 • Type of the filesystem is RAW
 • Soms, als u probeert toegang te krijgen tot de data op een schijf, krijgt u een melding als: "X:\ is niet beschikbaar. Het volume heeft geen herkend bestandssysteem. Zorg er voor dat alle benodigide bestandssysteem drivers zijn geladen en dat het volume niet corrupt is."
 • The volume does not contain a recongnized file system

Andere handige informatie

De RAW file system website, www.raw-file-system.com, geeft extra (Engelstalige) informatie. Hiies en ook wat tips om een RAW bestandssysteem te voorkomen.

Andere beastandssystemen

Lees meer over gebruikelijke bestandssyteemtypen gebruikt door Windows, Linux em Mac besturingssyrtemen.

Heeft u nog vragen?